Смена директора в ооо порядок действий

15.04.2019 Выкл. Автор admin

Оглавление:

Зміна директора (керівника) юридичної особи

Вартість послуги зі зміни керівника підприємства: 800 грн.*
Строк зміни директора ТОВ : 2-3 робочі дні.

В ході господарської діяльності підприємства, час від часу, виникає ситуація пов’язана із зміною керівника юридичної особи. Слід пам’ятати, що процедура зміни директора не обмежується протоколом загальних зборів ТОВ, оформленням наказу по підприємству, видачею трудової книжки звільненому керівнику та виплатою заробітної плати.

Згідно статуту підприємства директор наділений правом, зокрема: підписувати податкову, статистичну та іншу обов’язкову звітність; підписувати платіжні доручення та інші документи щодо розпорядження коштами підприємства; без довіреності здійснювати від імені товариства будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі укладати угоди, договори тощо. Саме тому зміна директора ТОВ, як і зміна місцезнаходження юридичної особи, передбачає внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру та повідомлення за місцезнаходження платника податків державної податкової інспекції.

Одразу зазначимо, що ми не розповідатимемо про порядок і форму повідомлення банківської установи у разі зміни директора ТОВ, оскільки дана процедура фактично не відрізняється від порядку відкриття рахунку.

Порядок зміни директора юридичної особи

Давайте коротко розберемо процедуру зміни директора ТОВ в Україні, яка включає в себе декілька послідовних кроків.

Ким приймається рішення про зміну керівника?

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства», прийняття рішення про зміну директора ТОВ належить до компетенції загальних зборів учасників. В приватному підприємстві зазначене питання вирішується власником та оформляється відповідним рішенням.

Рішення засновника про призначення директора оформляється протоколом, а підпис учасника (засновника) на протоколі повинен бути нотаріально засвідчений. Вимоги про обов’язковість нотаріального засвідчення підписів учасників на протоколі діють з листопада 2016 року.

В протоколі про зміну директора обов’язково необхідно зазначити дату призначення нового директора і особу, якій доручається право провести відповідні дії пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Подача документів реєстратору для зміни директора

Документи для зміни директора юридичної особи можна подати безпосередньо до Центру надання адміністративних послуг або приватному нотаріусу. В останньому випадку, подати документи можна набагато швидше через відсутність черг. Втім, не всі нотаріуси проводять реєстраційні дії щодо суб’єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для зміни директора ТОВ, реєстратору (нотаріусу) необхідно подати наступні документи:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
 2. Протокол загальних зборів учасників ТОВ (рішення власника приватного підприємства) про зміну керівника підприємства.
 3. Довіреність на проведення реєстраційних дій (якщо зміну керівника проводитиме уповноважена особа).
 4. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

Отримавши вищевказані документи, перевіривши правильність заповнення заяви на зміну керівника юридичної особи та перевіривши повноваження представника на представництво інтересів, адміністратор формує опис документів, один примірник якого надає довіреній особі.

Строк розгляду документів, поданих для зміни директора юридичної особи складає 24 години після надходження документів. У разі відсутності підстав для зупинення розгляду документів чи відмови у державній реєстрації, відомості про нового керівника підприємства вносяться до Єдиного державного реєстру.

Зверніть увагу, що з 2016 року наказ про призначення директора підприємства не подається реєстратору. Втім, наказ знадобиться при подачі в ДПІ повідомлення про найманого працівника.

Повідомлення контролюючих органів про зміну керівника

Відомості про зміну керівника юридичної особи направляються реєстратором (нотаріусом) засобами електронного зв’язку до державної податкової інспекції, пенсійного фонду та органів статистики. Тому повідомляти додатково про те, що на підприємстві змінився директор не має необхідності.

Згідно ст. 66 Податкового кодексу України платники податків — юридичні особи зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та / або податкового обліку. Оскільки на більшості підприємств керівник відповідає за бухгалтерський і податковий облік, тобто є керівником і бухгалтером в одній особі, тому в разі зміни керівника платник податків зобов’язаний повідомити контролюючі органи. Про зміну керівника юридичної особи слід повідомити в 10-денний строк з дня виникнення змін в облікових даних платника податків, шляхом подачі заяви за формою № 1-ОПП.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 прийняття працівника на роботу потребує повідомлення територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку підприємства. У даному випадку підприємство повідомляє не про зміну керівника, а про прийняття нового співробітника на роботу.

Після проведення всіх реєстраційних дій по зміні директора юридичної особи, залишається лише отримати довідку статистики, подати до відділення банку картку із зразками підпису нового керівника, отримати нові електронні ключі. Справжність підпису керівника юридичної особи на картці засвідчується нотаріально. Для оформлення зазначеної картки нотаріусу необхідно надати Витяг з ЄДР, протокол ТОВ про зміну директора та наказ про призначення директора.

Після проведення всього вище перерахованого, процедуру зміни директора можна вважати завершеною.

Директор підприємства є посадовою особою та несе відповідальність за дії вчинені ним при виконанні своїх обов’язків. Крім того, директор зберігає ввірені йому установчі документи, матеріальні цінності, книги, журнали та печатку підприємства. А тому, оформлення акту прийому-передачі документів при зміні директора, є вельми необхідним та доцільним, оскільки підтверджує передачу всіх документів та печатки підприємства від старого директора новому.

Документи, які необхідні для зміни директора ТОВ:

 1. Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписка.
 2. Ксерокопія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків нового директора, дата призначення та наявність обмежень.
 3. Реєстраційна заява.
 4. Протокол загальних зборів учасників про зміну директора ТОВ.
 5. Довіреність на проведення реєстраційних дій.

Що включає послуга із зміни директора?

 1. Оформлення всіх необхідних документів для зміни директора юридичної особи (доручення, протоколу, реєстраційної заяви, наказу тощо).
 2. Подачу документів до ЦНАП, ДПІ.
 3. Отримання Виписки з ЄДР.
 4. Отримання довідки статистики (відомостей з ЄДРПОУ).

В результаті замовник отримає:

 1. Оновлену Виписку з ЄДР.
 2. Протокол загальних зборів ТОВ про зміну директора.
 3. Наказ про призначення директора.
 4. Оновлену довідку статистики (відомості з ЄДРПОУ).
 5. 1-ОПП з відміткою про отримання.
 6. Повідомлення про прийняття працівника на роботу з відміткою про отримання.
 7. Опис документів, що подаються для державної реєстрації зміни керівника юридичної особи

* Додатково сплачується реєстраційний збір та послуги нотаріуса.

Компанія «Lawfulness» надає повний комплекс юридичних послуг, пов’язаних із зміною керівника юридичної особи. Тому, якщо у Вас виникли труднощі у проведенні державної реєстрації зміни директора підприємства (ТОВ, ПП), звертайтесь за телефоном: 068-389-76-67.

Смена директора

Смена руководителя юридического лица может происходить по разным причинам. Независимо от того, решил ли руководитель уволиться по своей инициативе либо это было решение собственников компании, процедура смены директора ООО должна соответствовать требованиям законодательства. В этой статье мы расскажем как поменять директора ООО избегая типичных ошибок и проблем в будущем.

1. Процедура смены директора в ООО: пошаговая инструкция

В процедуре смены директора ООО следует четко придерживаться установленным нормам. В первую очередь необходимо подготовить протокол общих сборов участников компании, в котором нужно указать причину смены руководителя, а также решение о назначении нового. В протоколе обязательно следует назначить уполномоченное лицо, которое будет непосредственно проводить все регистрационные действия.

Протокол сборов должен быть оформлен в бумажном виде, содержать перечень участников ООО, список приглашенных лиц, результаты голосования по вопросу и подписи. Самой частой ошибкой, которую допускают, проводя действия при смене директора ООО, считается неправильно оформление протокола, в частности, отсутствие даты увольнения старого руководителя и даты назначения нового. Будьте внимательны: день увольнения должен быть рабочим (для предприятий), а день назначения – следующим, после увольнения.

Следующей процедурой в решении вопроса как сменить директора ООО будет оформление доверенности для лица, которое будет проводить регистрационные действия. Это может быть штатный работник предприятия либо иной поверенный. Выдавая полномочия на оформление смены директора, следует указать в доверенности данные уполномоченного лица, место представления интересов (ЕГР, ГНИ, статистика и т. д.), а также перечень разрешенных действий. Доверенность заверяется подписью директора предприятия (действующего на дату ее выдачи) и печатью.

2. Действия в Государственном реестре

Перед тем как сменить директора предприятия, следует собрать набор требуемых документов. Обращаем особое внимание на необходимость тщательной подготовки, поскольку государственный регистратор может отказать в проведении процедуры из-за несоответствия пакета документов установленным требованиям.

Итак, вам необходимо подготовить следующее:

 • протокол общих сборов;
 • доверенность на уполномоченное лицо;
 • копии паспортов старого и нового руководителей;
 • приказ о назначении нового директора;

В вопросе о том, как происходит смена директора часто интересуются, кто должен выдавать приказ о назначении нового руководителя. Обращаем внимание, что новый директор сам назначает себя на должность, действуя на основании решения участников предприятия, то есть на основании протокола общих сборов. Дата приказа должна соответствовать дате вступления на пост руководителя.

Чтобы непосредственно поменять директора ООО, уполномоченное доверенностью лицо должно обратиться в Государственный реестр. Регистратор зафиксирует данные и выдаст выписку, которая будет подтверждением проведения действий. Для этого необходимо заполнить специальную регистрационную карту (в данном случае по форме № 4). В карте указывается название предприятия, отмечается действие по смене руководителя, а также указываются личные данные нового директора. Карта заверяется подписью уполномоченного доверенностью лица.

3. Следующие действия

Электронная форма учета данных в Государственном реестре не требует специального обращения в налоговые органы – вся информация попадает туда автоматически. Уже зная, как проходит смена директора, вам может понадобиться обратиться в Госстат за получением новой статистической справки – это может сделать уполномоченное лицо. Порядок смены директора предусматривает необходимость правильного заполнения всех форм и правильного указания всех данных, поэтому советуем подходить к решению вопроса внимательно, чтобы избежать необходимости исправлять ошибки.

Теперь вы знаете как поменять директора в ООО и на какие детали следует обращать внимание. Действия при смене директора ООО сопряжены с множеством нюансов, которые не всегда удается предусмотреть, а учитывая практическую составляющую взаимодействия с государственными органами, можно столкнуться с бюрократическими проблемами. Обращение к грамотным юристам поможет вам сэкономить время и предупредить возникновение проблем в будущем из-за мелких документальных ошибок.

Смена директора предприятия


Смена директора предприятия
Смена директора ТОВ
Смена директора ООО
Как поменять директора на предприятии.
Процедура смены директора в ООО
Как поменять директора предприятия в 2018 году.
Смена директора в Киеве

Изменения, связанные со сменой первого лица предприятия, а это может быть Директор или Генеральный директор или Глава правления происходят путем внесения данных о новом руководители предприятия в Едином государственном реестре юридических лиц.
Руководитель предприятия — это ответственное лицо, которое отвечает за финансовую деятельность предприятия, а так же несет административную и уголовную ответственность.

Директор или Генеральный директор – это исполнительная должность на предприятии. Данная должность утверждается на Общем собрании учредителей предприятия, на котором он будет выполнять свои обязанности. Учредители при принятии на работу директора обязанны подписать с ним в письменном виде трудовой договор или трудовой контракт или гражданско — правовое соглашение, в которых будут указанны обязанности, а также права руководителя, срок пребывания на должности, ограничения по подписанию договоров или контрактов на лимитированную суму, а так же размер зароботной платы.
Руководитель несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, несет ответственность за хранение печати предприятия и хранение уставных документов предприятия, бухгалтерской документации.

Как поменять директора ТОВ,ООО в 2018 году?

Поетапная процедура смены директора ООО в Украине.

Смена директора ТОВ,ООО,ПП – происходит на основании 2 причин.

Учредители компании (физические или юридические лица) если не удолетворенны деятельностью и работой своего директора или он по собственному желанию готов покинуть свою работу.

Если расматривать вариант, когда собственники высказывают не доверие к директору, тогда они собираются и проводят заседание и приглашают директора.

Стоит отметить, что собрания учредителей ТОВ,ООО,ПП — является правомерным при наличии кворума, согласно уставных документов предприятия (устава), на данном собрании обязан присутствовать и директор – судьба которого решается, а так же решение об увольнении директора предприятия можно принять и без присутствия его на собрании учредителей предприятия. Перед собранием учредители обязаны зарегистрироваться – данная процедура оформляется в виде реестра учредителей. В реестре необходимо указать перечень вопросов, которые будут решаться на собрании. Результатом собрания может быть увольнение директора с указанием даты его увольнения и назначения нового директора или временно исполняющего обязанности директора с указанием даты назначения. Протокол оформляется согласно законодательным нормам гражданского и хозяйственого права.

Наши юристы с удовольствием его подготовят (имея от вас исходящие данные).

Если расматривать процедуру, когда сам директор является инициатором своего увольнения. Тогда он обязан написать заявление об увольнении и написать Письмо о намереньях проведения собрания учредителей (указать дату и время проведения, а также указать причину проведения собрания, а также приложить копию Заявления об увольнении) – если учредители давно не выходили на связь с директором, желательно это сделать заказным письмом с описью вручения. Если учредители не проведут собрания, тогда только через суд можно убрать свою Фамилию из реестра юридических лиц, как директор).Увольнения через суд довольно –таки долгая процедура и может затянутся от 2 месяцев до 1 года.

После проведения собрания учредителей в обязанности нового директора или временно исполняющего его функции ложатся обязанности уведомить органы регистрации о внесенных изменениях в ведомости о предприятии. Для этого его необходимо подготовить и подать в соответсвующие инстации определенный пакет документов, а именно:

Отдел регистрации юридических лиц (государственному регистратору)

 1. Протокол собрания учредителей – подписывается учредителями в присутствии нотариуса (нотариус засвидетельствует, что именно учредитель подписывает протокол) – данные новшества вступили в силу в связи всупления антирейдоскими нормамы законодательства).
 2. Довереность на лиц, которые подают документы регистрационную службу (если не сам новый директор)
 3. Регистрационное заявление установленной формы – заполняем мы.
 4. Государственный сбор в размере 550 грн (за проведения регистрационного действия связанного со сменой директора).

Государственный регистратор при получении от директора или доверенного лица, установленного законодательством и самое главное правильно оформленного пакета документов вносит в Единый государственный реестр предприятий — Данные о новом директоре — эти данные отправляются, так же в органы Статуправления, районную налоговую по месту взятия на учет предприятия.

После внесения изменений данных государственным регистратором о новом директоре предприятия, с информацией можно ознакомится на сайте здесь . Можно распечатать Вытяг из ЕГР перейдя в платный запрос.

Но контролирующие органы обязанны принять и обработать (внести изменения в свои базы данных) о новом директоре – после обработки данных полученных в електронном формате от регистратора – они отправляют регистратору обратно ведомости о своих измениях – после этого регистратор может сформировать Выписку из ЕГР и закрыть регистрационное действие по данному предприятию. Именно Выписка будет считаться конечным документом полученным от государственных органов власти.

Обращаем ваше внимание, что измениния связанные со сменой директора (а так же принятия на работу любых сотрудников), в обязанности директора является подача уведомление в налоговую службу о принятии на работу.

В органы фискальной службы согласно, Постановления Кабинета Министров
№ 413 от 17.06. 2015 г. О принятии на работу новых сотрудников подается уведомление. Данное уведомление должно быть поданно или в бумажном или в електронном виде с данными нового сотрудника, а также даты его назначения и допуска к работе. Оно должно быть поданно в тот же день при фактическом допуске сотрудника к работе. Не подача данного уведомления влечет за собой штрафную санкцию от 17 тис. грн до 51 тис. грн.

Для подготовки документов нами от вас необходимо:

 1. Данные про учередителей компании (ими могут быть: последний протокол или страница устава , где указанны данные про учредителей).
 2. Копия паспорта и налогового номера нового директора.
 3. Дата увольнения и дата назначения нового директора.

Все выше указанные документы мы подготовим и проведем регистрационные измения.

Вам останеться только :

 • Переподписать сертификаты по сдачи отчетности (в организации с помощью которой, вы сдаете отчеты в електронном формате в контролирующие органы).
 • Переоформить счет в банке (предварительно оформить у нотариуса карточку образца подписи нового директора).
 • Уведомить действующих контрагентов (подписать дополнительное соглашение к действующим договорам).

Стоимость наших услуг составляет 1000,00 грн.
Регистрационный сбор – 550 грн.

Срок от 3 до 5 рабочих дней.

Юридическая Компания «ЮрКомфорт»
тел/факс 044 272-04-67
моб. 097 276-86-73 Дмитрий
моб. 098 420 99 76 Дмитрий
моб. 095 577-99-66 Дмитрий

Смена директора ООО в 2018 году

Директор ООО выступает органом управления предприятия. Должность руководителя является выборной. Кандидатура лица определяется собранием учредителей при единогласном принятии решения. В ряде случаев должность директора занимает учредитель предприятия. Данные о руководителе вносятся в учредительные документы и представляются при регистрации общества.

Если в процессе ведения деятельности учредители принимают решение о смене руководителя, данные на новое лицо подаются в регистрирующий орган ИФНС. До внесения изменений в данные реестра юридических лиц необходимо подготовить протокол собрания учредителей, приказ и иные необходимые документы. При нарушении процедуры увольнения факт расторжения договора можно оспорить в судебном порядке.

Причины и условия смены руководителя

Руководитель имеет права и обязанности, определенные Уставом и должностной инструкцией.

Смена руководителя предприятия может производится по нескольким причинам:

 • Окончание срока действия договора. Полномочия директора распространяются в течение срока, установленного учредителями. Традиционно трудовой договор заключается на пятилетний срок.
 • Добровольное желание наемного лица. При увольнении директора по собственному желанию уведомление работодателя о намерении производится за 1 месяц (для других работников установлен срок в размере 2 недель). Уведомление имеет юридическую силу при подаче письменной формы документа.
 • Переизбрание лица. Назначение другого кандидата часто производится при смене состава учредителей. Новый собственник имеет право сменить директора.
 • Отстранения лица от исполнения обязанностей при проведении процедуры банкротства. Руководство предприятием переходит к конкурсному управляющему.

В редких случаях переизбрание директора производится при выявлении отрицательного результата деятельности руководителя. Веские основания возникают при совершении им действий или бездействия, в результате которых предприятие понесло убытки различного характера.

Среди возможных нарушений обязанностей директора могут быть:

 • Получение компанией материального урона после распоряжений руководителя.
 • Нанесение вреда деловой репутации компании.
 • Грубое нарушение директором трудовых обязанностей.
 • Доведение предприятия до состояния банкротства.
 • Совершение иных действий, противоречащих трудовыми обязанностям, установленных для руководителя.

При увольнении, не связанным с нарушением обязанностей, дополнительно принимается решение о выплате директору выходного пособия, предусмотренного ТК РФ. Максимальный размер пособия в размере 3 ежемесячных окладов. Запись об увольнении директора заносится в трудовую книжку лица.

Порядок и особенности проведения процедуры

Если юридическое лицо приняло решение о смене директора, в течение 3 дней необходимо уведомить инспекцию. При нарушении срока на общество может быть наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Санкции предъявляются по КоАП. Период исчисляется от даты издания протокола учредителей или решения единственного участника.

Собрание учредителей, подготовка протокола

Решение о смене директора принимают учредители юридического лица. Для снятия имеющейся кандидатуры и приема нового работника созывается собрание учредителей. Данные о смене лица вносятся в протокол или решение участника. Протокол должен быть подписан всеми учредителями. В документе указывается причина смены директора, избрание новой кандидатуры и подтверждение обязанностей по внесению изменений в государственный реестр.

Документ оформляется для внутреннего документооборота, поэтому подписи не заверяются печатью организации. Одновременно издается приказ о назначении нового директора и лица, ответственного за передачу дел. Для передачи документов определяется период в рамках законодательно отведенного при увольнении срока.

Если увольнение директора не имеет однозначного решения и на собрании учредителей возникли дебаты, необходимо зафиксировать обсуждения. Процесс споров, высказанные мнения заносятся в протокол.

Документ составляется в единственном экземпляре. Часть региональных отделений ИФНС не требует представления протокола или решения для внесения изменений в реестр при смене директора.

Правила оформления протокола и решения изложены в следующем видеоматериале:

Получение выписки из ЕГРЮЛ

Для подачи документов в ИФНС на смену руководителя необходимо получить выписку из государственного реестра. Форма заявления на выдачу выписки не содержит особых требований, но имеет смысл узнать о порядке составления запроса заранее в ИФНС.
Документ можно получить:

 1. Без взимания дополнительной платы. Срок изготовления – 5 дней. Подсчет периода ведется в рабочих днях со дня, следующего с даты подачи заявления.
 2. При внесении платежа за оказание государственных услуг при необходимости получения формы со срочным периодом исполнения. Выдача документа производится в течение суток.

Плата за срочность вносится в бюджет на реквизиты, данные которых можно получить на официальном сайте ИФНС либо на информационном стенде налоговой инспекции. Выписка из ЕГРЮЛ представляется нотариусу для заверения им заявления формы Р14001.

Заказать выписку может учредитель, руководитель (при наличии у него права действовать от имени общества) и лицо, представляющее интересы по доверенности. Документ составляется в произвольной форме и заверяется руководителем. В форме необходимо прописать права лица на заказ выписки из реестра. Дополнительно получатель выписки предъявляет паспорт.

Подготовка документов для смены руководителя

Состав документов при смене руководителя не имеет значительного пакета форм. Представитель общества представляет:

 1. Заявление, составленное по форме Р14001. Форма должна быть заверена нотариусом.
 2. Паспорт и доверенность заявителя.

В редких случаях данные о выбранном директоре могут быть занесены в Устав. Фамилия, имя и отчество директора часто указывались в Уставах раннего периода оформления предприятий. Необходимо дополнительно представить новую редакцию Устава (одновременно со старым вариантом) или дополнения к документу.

Заверение заявления у нотариуса

Заявление формы Р14001 необходимо заверить.

В дополнение к заявлению нотариус должен быть ознакомлен с документами:

 • Свидетельством о регистрации лица с ОГРН.
 • Свидетельством о постановке на налоговый учет с ИНН.
 • Уставом общества в действующей редакции.
 • Протоколом собрания учредителя о смене директора. Если учредителем общества является единственное лицо, представляется решение участника.
 • Приказом о назначении руководителя.
 • Выпиской из ЕГР с актуальной датой. Срок давности документа не может превышать 30 дней или 10 дней в зависимости от требований нотариуса.

Действия нотариуса производятся за плату. Если в заявлении возникнет ошибка и будет возвращено регистрирующим инспектором, процедуру придется произвести повторно. Правильность заполнения документа по регламенту нотариусом не проверяется.

Подача документов в налоговую

Руководитель, лишенный полномочий, не имеет права действовать от имени предприятия без доверенности.

Подача документов может производиться:

 • Учредителем.
 • Представителем, уполномоченным доверенностью.
 • Путем почтового отправления.
 • По электронному каналу связи на сайт ИФНС, для чего необходимо иметь ЭЦП.

На основании полученных форм инспектор выдает расписку о получении документов с указанием даты получения и способа вручения.

Получение документов из налоговой

Срок получения готовых документов, подтверждающих внесение изменений, – 5 дней. Период исчисляется в рабочих днях. Если в документах закралась ошибка, необходимо сразу сообщить о неверных данных инспектору.

Способ получения документов (выписки из ЕГР и листа внесения записи в реестр) указывается в заявлении при подаче данных для внесения изменений. При указании личного способа получения документы выдаются в ИФНС, в ином варианте формы пересылаются почтой на адрес, указанный в качестве юридического места расположения. Для личного способа получения и длительного времени хранения документ может быть отправлен почтой.

Оповещение обслуживающего банка

При замене лица, являющегося руководителем предприятия, необходимо уведомить учреждение банка. Если расчетно-кассовое обслуживание производится в нескольких банках, потребуется уведомить каждое учреждение.

В банк необходимо представить:

 • Выписку из ЕГРЮЛ с внесенными изменениями.
 • Приказ о назначении руководителя.

Между банком и обществом заключается новый договор обслуживания или оформляется дополнительное соглашение. Одновременно подлежит замене карточка подписей, если в ней фигурировала подпись уволенного директора. Дополнительно производится замена данных в ЭЦП, если предприятие использует клиент-банк при распоряжении средствами расчетного счета. Несвоевременная замена электронного ключа может привести к блокировке данных по управлению счетом. Приостановить операции может служба безопасности банка.

Детально о порядке процедуры смены руководителя смотрите в данном видео сюжете:

Некоторые нюансы процедуры

Данные директора ООО необходимо вносить в государственный реестр. Если у лица изменились сведения паспорта (например, фамилия), необходимо подать заявление Р14001.

В противном случае могут возникнуть нестыковки в документах, приводящие к:

 1. Проблемам, связанным с договорными обязательствами.
 2. Смене директора. Отсутствие данных, соответствующих паспорту директора, не позволит сменить лицо.

Для внесения изменений о смене директора необходимо предварительно изменить сведения о предыдущем руководителе.

Смена директора в ООО: пошаговая инструкция 2018 года

Директор – это единоличный исполнительный орган, который действует от имени общества в и его интересах. Сведения о действующем директоре публикуются в ЕГРЮЛ, и при заключении любых сделок контрагенты обязаны проверить полномочия конкретного лица. При смене руководителя необходимо сообщить об этом в налоговую инспекцию и внести изменения в ЕГРЮЛ.

Как сменить директора в ООО? Читайте нашу подробную пошаговую инструкцию о смене директора ООО в 2018 году.

Смена генерального директора ООО

Важный момент – при смене директора нельзя допускать «двоевластия», то есть такого периода времени, когда прежний директор еще не уволен, а с новым уже заключен трудовой договор. Недопустима также ситуация «безвластия» — директор уволен, а на его должность никто не назначен.

Пошаговая инструкция о том, как поменять директора в ООО:

Шаг 1. Подготовить протокол общего собрания участников или решение единственного участника о смене директора. На повестке дня должны быть два вопроса:

 1. прекращение полномочий прежнего директора и расторжение с ним трудового договора;
 2. избрание нового директора и заключение трудового договора.

Обратите внимание, что при увольнении старого директора, доверенности, которые он выдавал, не перестают действовать автоматически. Подробнее: общая доверенность на представление интересов юридического лица .

Шаг 3. Заполнить заявление по форме Р14001 и заверить его у нотариуса. Нотариус запросит также свидетельство ИНН и ОГРН, устав ООО, решение о смене директора. Вопрос о необходимости актуальной выписки из ЕГРЮЛ надо уточнять у нотариуса. Некоторые нотариусы принимают электронную выписку из сервиса ФНС или самостоятельно запрашивают сведения из реестра, а есть и те, кто требует только бумажную выписку. Узнайте об этом заранее, т.к. если вам нужна именно бумажная выписка, ее надо будет сделать до подачи документов.

Шаг 4. Оформить внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене директора. Для этого в течение трех рабочих дней с даты принятия решения надо подать заверенное заявление Р14001 в налоговую инспекцию. За нарушение трехдневного срока может быть наложен штраф по статье 14.25 КоАП РФ (5 000 рублей).

Какие еще документы о смене директора нужно представить? В регламенте предоставления госуслуги по регистрации изменений (п. 22 приказа Минфина России от 30 сентября 2016 г. N 169н) указан только один документ – заявление Р14001. Однако на практике ИФНС может запросить еще и решение о смене директора и приказ о назначении нового руководителя. Госпошлина при регистрации смены директора не оплачивается.

Обратите внимание: подавать документы о смене директора надо в ту налоговую инспекцию, где происходила регистрация ООО. В крупных городах существуют специальные регистрирующие инспекции, например, в столице это ИФНС № 46 по Москве. На официальном сайте ФНС вы можете узнать контакты регистрирующей ИФНС по вашему юридическому адресу.

Шаг 5. Получить в налоговой инспекции лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий внесение изменений о руководителе ООО в реестр. Срок смены генерального директора установлен законом «О государственной регистрации» № 129-ФЗ — пять рабочих дней, не считая дней подачи и получения документов.

Шаг 6. Уведомить банк о смене директора. Для этого в банк, где открыт расчетный счет ООО, надо представить следующие документы:

 • протокол или решение о смене директора;
 • лист записи ЕГРЮЛ;
 • приказ о назначении нового директора;
 • карточку с образцами подписи нового руководителя.

Кроме того, если расчетный счет подключен к системе интернет-банкинга, надо сгенерировать новый электронный ключ.

Пользователям 1С-Старт мы можем предложить льготные условия для ведения счёта в самом современном и быстром банке для бизнеса: банке Тинькофф. Только для новых ИП бесплатное полугодовое обслуживание. Надо лишь оставить в форме контактные данные и менеджер тут же перезвонит, ответит на все вопросы и приедет к вам для открытия счёта

Образец заполнения формы Р14001 при смене директора в 2018 году

Как заполнить форму Р14001 при смене директора? Форма заявления утверждена Приказом ФНС от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/[email protected], документ состоит из 51 листа. Для разных случаев изменения регистрационных сведений ООО заполняют разные листы.

Правила заполнения Р14001 при смене директора аналогичны правилам заполнения формы Р11001: только заглавные буквы; заполнять можно вручную черными чернилами или на компьютере шрифтом Courier New высотой 18 пунктов; печать только на одной стороне листа и др. Узнать полностью все требования к заполнению вы можете в приказе ФНС № ММВ-7-6/[email protected]

Какие листы формы Р14001 заполнять при смене директора? Всего 8 страниц:

 • титульный лист, где указывают сведения об организации;
 • лист К — страница 1 (для прежнего директора);
 • лист К- страницы 1 и 2 (для нового директора);
 • лист Р – все 4 страницы (сведения о заявителе).

Поскольку в заявлении проставляется сквозная нумерация, то первой страницей будет титульный лист, странице 1 листа К с данными прежнего директора присваивают номер 002 и т.д. Незаполненные страницы формы Р14001 в налоговую инспекцию не сдают.

Кто подает заявление о смене директора — старый или новый директор? С одной стороны, сведения о новом директоре еще не внесены в ЕГРЮЛ, с другой – прежний директор уже лишен своих полномочий. Около 10 лет назад существовала практика подписания заявления старым директором, как лицом, сведения о котором были включены в госреестр (письмо ФНС от 26.10.2004 N 09-0-10/4223). Позднее решением ВАС РФ от 29.05.2006 N 2817/06 это положение было признано недействующим, как несоответствующее закону «Об ООО».

Более того, суды не раз подчеркивали, что полномочия прежнего руководителя прекращаются с момента принятия соответствующего решения участников (например, определение ВАС РФ от 23.09.2013 № ВАС-12966/13). Исходя из этого, заявление по форме Р14001 может подписывать только новый руководитель, прежний директор уже не имеет никакого отношения к ООО.

Обратите внимание: в отличие от формы Р11001, которую можно не заверять нотариально, если заявитель лично явится в ИФНС, заявление Р14001 заверяется обязательно. По этой причине личная подпись заявителя на странице 8 проставляется только в присутствии нотариуса.

Пример заполнения формы Р14001 при смене директора вы можете найти в наших образцах документов.

Образец акт приема-передачи документов при смене директора

Директор – это лицо, ответственное за сохранность документов организации и части имущества, закрепленного за ним. При увольнении директор должен сдать дела, но определенного порядка законом не установлено. Процедура смены генерального директора в ООО может быть закреплена в локальном акте общества. В любом случае, участники ООО не вправе задерживать увольнение директора под предлогом того, что он не передал какие-то документы или имущество, но они могут истребовать их в рамках судебного разбирательства.

Если смена директора происходит с конфликтом сторон, и новый директор или участники по какой-то причине не принимают документы, то прежний руководитель может сдать их на хранение в архивную организацию или нотариусу.

Оформление акта приема-передачи дел при смене генерального директора, прежде всего, в интересах самого бывшего руководителя. Подписывать акт приема-передачи могут как два директора между собой, так и при участии собственников организации. Вы можете ознакомиться с нашим шаблоном акта приема-передачи документов и изменить его под свою ситуацию.

Решение о смене директора ООО: образец с одним учредителем

Как сменить директора в ООО, если учредитель в нем один? Отличие смены директора в ООО с единственным учредителем от общества с несколькими участниками будет только в том, что вместо протокола общего собрания учредитель принимает единоличное решение о смене генерального директора.

Если директором является не учредитель, а наемный работник, то проводится обычная процедура увольнения. В случае же, когда единственный учредитель является директором по трудовому договору, он не имеет права на компенсацию при увольнении, т.к. действие главы 43 ТК РФ не распространяется на такой случай. Подробнее о том, может ли единственный учредитель заключить с собой трудовой договор читайте в этой статье.

Мы подготовили образец решения единственного учредителя о смене директора, в котором учредитель и директор – разные лица.

Смена учредителя и генерального директора одновременно в 2018 году

Очень часто генеральным директором ООО является его учредитель. По статистике нашего сервиса только в 20% случаев директор нанимается со стороны. Какие особенности существуют в смене генерального директора и учредителя одновременно?

Если в ООО несколько участников, то возможна продажа доли или выход участника (условие о возможности выхода из ООО должно быть предусмотрено в уставе). Подробнее об этом читайте в статье «Выход участника из ООО: пошаговая инструкция 2018». Если же учредитель единственный, то он не может выйти из общества, пока в него не войдет новый участник.

Мы не рекомендуем самостоятельно оформлять смену единственного учредителя ООО, т.к. для этого надо оформить ввод нового участника с изменением устава и увеличением уставного капитала по форме Р13001 и последующий выход участника либо продажу доли. Это достаточно сложно, поэтому стоит обратиться к специалистам-регистраторам.

В 2018 году действуют новые правила смены учредителя в ООО. Теперь надо заверять у нотариуса:

 • заявление участника о выходе из ООО;
 • решение общего собрания участников об увеличении уставного капитала;
 • предложение оставшимся участником выкупить долю;
 • требование участника о выкупе его доли.

Рассмотрим достаточно простой вариант смены директора с выходом участника из общества.

В обществе два участника, один из них принят на должность генерального директора по трудовому договору. Директор решает сложить полномочия руководителя и выйти из ООО. В уставе право выхода из ООО предусмотрено, один участник в обществе остается, поэтому такой вариант допускается законом.

Решение о смене генерального директора и выходе участника из ООО принимается на общем собрании участников и оформляется протоколом. В заявлении Р14001 можно одновременно сообщить о выходе участника и смене директора, оформив соответствующие листы. В налоговую инспекцию в течение трех рабочих дней со дня принятия решения подают форму Р14001 и заявление участника. Если доля участника будет сразу распределена, то нужен еще и протокол о распределении.

В остальном же процедура не отличается от пошаговой инструкции по смене генерального директора в ООО 2018, которую мы рассмотрели выше.

Смотрите еще:

 • Авито москва область после дтп Продажа битых, аварийных и неисправных автомобилей Ищете, кому продать битый или неисправный автомобиль? Поможем! Предлагаем два способа продажи Вашего авто: Способ №1 (Идеальный для авто моложе 15 лет) : Мы готовы купить ваш автомобиль в любом состоянии […]
 • Нк ст 220 2014 год Налоговый вычет при покупке квартиры: рассчитываем по-новому Став счастливым обладателем квартиры, нет-нет да и задумываешься о немалых потраченных средствах. А ведь часть из них можно вернуть, получив имущественный налоговый вычет (подп. 3-4 п. 1 ст. 220 НК […]
 • Лицензия на оружие цена Процедура получения разрешения на гладкоствольное оружие в Украине Много вопросов по получению разрешения на гладкоствол в Украине. Перед Вами пошаговая инструкция - как получить разрешение. Процедура получения разрешения на гладкоствольное оружие в […]